×


Časté dotazy

Chladničky

1. Chladnička po zapojení vůbec nefunguje?   

Podívejte se, zda se chladnička při otevření dveří rozsvítí

Zkontrolujte elektrickou zásuvku

Zapojte chladničku do jiné zásuvky

Přesvědčte se, zda jiné spotřebiče fungují po zapojení do stejné zásuvky

2. Chladnička vůbec nechladí?   

Upravte nastavení termostatu

Poslechněte si, jestli běží kompresor chladničky

Zjistěte, jestli neuslyšíte soustavné zapínání a vypínání kompresoru chladničky

3. Chladnička chladí nedostatečně?   

Upravte nastaveni teploty na nižší hodnotu

Zkontrolujte, zda dveře řádně doléhají

Ujistěte se, že v chladničce není nic teplého

4. Chladnička chladí příliš?   

Upravte nastavení teploty

Zkontrolujte, zda dveře řádně doléhají – těsní

5. Proč mám v chladničce vodu?   

Je možné, že vypouštěcí trubice v zadní dolní části chladnička je ucpaná

Můžete se pokusit vyčistit vypouštěcí trubici tenkou pletací jehlicí nebo podobným předmětem (pozor – nepoužívejte však hrubé násilí, hrozí poškození na které se nevztahuje záruka výrobce)

6. Proč mrazák mrazí příliš / namrzá?   

Zkontrolujte nastavení teploty a ujistěte se, že není příliš nízká

Ujistěte se, že dveře správně doléhají

Vypněte chladničku na několik hodin ze sítě

7. Proč se chladnička otřásá / vydává divné zvuky?   

Zkontrolujte, zda je chladnička ve vodorovné poloze, pokud není, seřiďte její patky

Zkontrolujte, zda je dostatečně velká mezera mezi stěnou / podlažní lištou a chladničkou

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz, kontaktujte naši zákaznickou linku

Televizory

1. Televizor po zapojení do sítě vůbec nefunguje?   

Podívejte se, zda je mechanický vypínač na přístroji v poloze zapnuto

Zkontrolujte elektrickou zásuvku

Zapojte chladničku do jiné zásuvky

Zapojte televizor do jiné zásuvky

Přesvědčte se, zda jiné spotřebiče fungují po zapojení do stejné zásuvky

2. Nemohu naladit žádné kanály prostřednictvím DVB-T tuneru   

Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena

Zkontrolujte, zda je anténa přizpůsobená pro příjem digitálního televizního vysílání

Anténa musí být nastavena na vysílač, který vysílá DVB-T signál

3. Můj televizor nepřehrává video z disku / USB paměti.   

Televizory mají omezený seznam video formátů, které jsou podporovány. V kompletních pokynech k obsluze, najdete informace, jaké formáty váš televizor podporuje.

4. Kde naleznu informaci ohledně sériového čísla televizoru?   

Televizory mají v zadní části krytu umístěn štítek s výrobním číslem, v žádném případě jej neodstraňujte, hrozí ztráta záruky výrobce

5. Jak mám čistit obrazovku televizoru?   

Povrch obrazovky by měl být ošetřen jemným hadříkem, spolu s neutrálním čisticím prostředkem určeným speciálně pro ploché obrazovky. Dbejte na to, aby kapalina nepronikla do televizoru. Mohlo by dojít k poškození TV a ztrátě záruky.

6. Po přepnutí na příjem DVB-T obraz kostičkuje a je přerušovaný zvuk!   

Jedná se o typické příznaky slabého DVB-T signálu. Zkontrolujte, zda anténa nebyla přestavena, např. silným větrem.

Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz, kontaktujte naši zákaznickou linku