Naše Televizory
 
Naše Chladničky
 
Naše Pračky
 
Naše Klimatizace
 
Naše Obecné
 

Časté dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se vašeho produktu

Vyberte kategorii

Informace k záruce

Ke každému produktu společnosti Hisense je vystaven záruční list nebo prodejní doklad (faktura), který našim zákazníkům dává pocit jistoty, že za naše produkty stále ručíme a v případě záruční vady se na základě uvedených dokladů mohou bez obav obrátit na kterýkoli Autorizovaný servis Hisense. Vzhledem k tomu, že délka poskytnuté záruky může být u každého produktu jiná, seznamte se pečlivě se záručními podmínkami u svého prodejce. Dozvíte se tak o všech podrobnostech a nejnovějších informacích.

Pro jakékoliv další informace o záruce, volejte v rámci ČR naši infolinku 800 105 505

Zobrazit záruční podmínky

Informace k prodloužené záruce Hisense 24+12

Ke každému produktu společnosti Hisense je vystaven záruční list nebo prodejní doklad, který našim zákazníkům dává pocit jistoty, že v případě jakékoli závady za naše produkty stále ručíme. Vzhledem k tomu, že svým produktům věříme, poskytujeme našim zákazníkům k zákonné 24 měsíční záruční lhůtě navíc ještě další smluvní záruční lhůtu v délce 12 měsíců, jejíž běh začíná ihned po uplynutí standardní zákonné záruční lhůty. Tato prodloužená záruka se vztahuje na veškeré produkty značky Hisense, dodávané na český a slovenský trh prostřednictvím společnosti Hisense Czech s.r.o.

Chcete-li se dozvědět podrobnosti o standardní 24 měsíční záruce společnosti Hisense, klikněte zde.

Podmínky prodloužené roční záruky

V průběhu prodloužené roční záruky (nad rámec zákonné dvouleté), si spol. Hisense vyhrazuje právo na úpravu těchto záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu se z 30 dnů mění na max. 60 dnů. Autorizované servisní středisko (dále jen „servis“) se navzdory této úpravě zavazuje provést bezplatnou opravu v co nejkratší možné lhůtě bez zbytečných odkladů. Veškeré náklady na práci, náhradní díly a dopravu ze servisu k Vám jsou v průběhu prodloužené záruky hrazeny k tíži spol. Hisense. Pokud se během platnosti prodloužené roční záruky (nad rámec zákonné 24 měsíční lhůty), vyskytne záruční závada produktu, kterou nelze v uvedené lhůtě odstranit, není možné žádat o odstoupení od kupní smlouvy. Jako náhradní plnění, však servis poskytne záruční plnění formou výměny za jiný nový produkt v podobné kvalitě a s podobnými parametry. Pokud během platnosti prodloužené 12 měsíční záruční lhůty (po skončení zákonné 24 měsíční záruční lhůty) dojde k výměně zboží za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novou 36 měsíční záruční lhůtu. Nadále plyne původní poskytnutá záruční lhůta.

Prodlouženou roční záruku nelze uplatnit v případě:

Jakékoli změny v záručním listu (prodejním dokladu) provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu (prodejního dokladu). Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku. Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.). Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

 

Kategorie obecné

Informace k záruce
Více zde
Předplatné VOYO a Filmboxu
Více zde
Záruční podmínky
Více zde